Zuzu - Jerusalem

Yitshak Kariv 8
Mamilla Center
Jerusalem
+972 (2) 5661441